Międzynarodowy projekt Erasmus+
 
Nauczycielki  IV LO: I. Stachoń, B. Sochacka i A. Froehlich  napisały międzynarodowy projekt adresowany do FRSE Erasmus+ - odpowiedź na zagrożenia społeczne współczesnego świata. Uzyskał on pozytywną opinię nauczycieli z Hiszpanii, Niemiec, Chorwacji i Litwy, którzy stali się strategicznymi partnerami i wspólnie z nami czekają na pozytywną ocenę z Brukseli. Wartość projektu wynosi 151.346 euro, z czego 38.719 euro otrzymałaby nasza szkoła na realizację zadań projektowych. O decyzji poinformujemy na początku września