NOC BIOLOGÓW

Uczniowie klasy II D  IV Liceum Ogólnokształcącego, pod opieką p. E. Lachowicz i p. M. Karolczak, z ogromnym zapałem uczestniczyli w tegorocznej edycji Nocy Biologów na Akademii Pomorskiej, która odbyła się 10 stycznia.

Jak co roku, organizatorzy zaproponowali liczne zajęcia podczas których prowadzący dzielili się wiedzą i tajnikami na temat zmian klimatu i ochrony środowiska.

Tematem pierwszego wykładu, z jakim przyszło się spotkać naszym uczniom to „Poznaj najgroźniejsze rośliny inwazyjne”. Z wielkim zaangażowaniem i fascynacją poprowadził go dr hab. Zbigniew Sobisz.

W tym samym czasie, druga grupa naszych licealistów brała udział w zajęciach, w laboratorium Zakładu Chemii Środowiskowej. Podopieczni badali „Zmiany zasolenia i fitoplankton w Morzu Bałtyckim” pod opieką dr. hab. inż. Józefa Antonowicza. Dodatkowo wraz ze studentami chemii miareczkowali i obserwowali zmiany kolorów wskaźników w różnych odczynach.

Pani dr Magdalena Wielgat-Rychert, podczas swojego wykładu, przybliżyła młodzieży  zmiany klimatu i oddziaływanie na środowisko wodne Bałtyku.

Noc Biologów na AP stanowiła świetną okazję do wysłuchania ciekawych wykładów i prezentacji, a także uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych. Uczniowie z pewnością tego dnia wzbogacili się o dodatkową wiedzę i umiejętności.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za mile spędzony czas i dobrze dobrany program imprezy.