zawartość strony Historia IV LO


Reklama


Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

INNE INFORMACJE
ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaDecyzję nr 11/91 o powstaniu III Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku podjęło kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku w dniu 24 września. Weszła ona w życie ze skutkiem wstecznym od dnia 1 września 1991 roku. Podjął ją Kurator Oświaty i Wychowania dr inż. Z. Sadowski. Kierowanie szkołą powierzono dyrektorowi zespołu Szkół Medycznych
w Słupsku, dr Krystynie Homendzie.

Siedzibą nowej placówki oświatowej stał się budynek Zespołu Szkół Medycznych przy
ul. Bałtyckiej 29 w Słupsku. Uczniowie mogli korzystać z bogatych zasobów środków dydaktycznych i nauczycieli szkoły medycznej. Ustalono, że naukę rozpoczną uczniowie dwóch klas pierwszych.

W roku 1993 z związku z dużą ilością kandydatów podjęto decyzję o powiększeniu ilości klas pierwszych do trzech. W tym samym roku został zatwierdzony Statut Szkoły. Do końca 1995 roku III Liceum Ogólnokształcące finansowane było przez Kuratorium Oświaty w Słupsku.
Od 1 stycznia nastąpiła zmiana statutu szkoły na placówkę samorządową.


W roku szkolnym 98/99 szkoła liczy 280 uczniów pobierających naukę w 8 oddziałach. W roku 2000 III LO zostało przeniesione z ulicy Bałtyckiej na ulicę Zaborowską.
Zmiana murów nie stanowi oczywiście początku zupełnie nowej szkoły. My jesteśmy wciąż tacy sami- nauczyciele i uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych. Nasze wspomnienia ze starej szkoły będą blakły w miarę jak nowa szkoła będzie piękniała i stawała się coraz doskonalsza. Teraz na ul. Zaborowskiej jest nasze miejsce, teraz tutaj staramy się utrzymywać wysoki poziom i dobrą opinię o szkole, ale jeszcze bardziej staramy się zbliżyć się do przyświęcającego nam ideału szkoły XXI wieku.

Nadanie imienia i poświęcenie sztandaru

24 października 1998 roku szkoła otrzymała sztandar i imię.
Na tę chwilę szkoła czekała ponad cztery lata. Tyle czasu minęło od podjęcia decyzji przez Dyrekcję Szkoły i Samorząd Uczniowski, a potem przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.
Październikowe uroczystości rozpoczęły się w piątek sesją popularnonaukową zorganizowaną przez klasy czwarte. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o życiu, działalności i osiągnięciach Marii Skłodowskiej-Curie.


W sobotę o godzinie 10.00 odprawiona została msza św. koncelebrowana przez księży związanych z naszą szkołą pod przewodnictwem księdza biskupa Pawła Cieślika, który dokonał poświęcenia sztandaru. Zaproszeni goście udali się następnie do Teatru Impresaryjnego przy ul. Jana Pawła II, gdzie nastąpiło przekazanie sztandaru uczniom naszej szkoły. Uroczystość uświetniły przemówienia przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich, oświatowych.Pani dyrektor Krystyna Homenda serdecznie podziękowała wszystkim pomysłodawcom i fundatorom sztandaru, który stał się wyrazem tożsamości III Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku przy ul. Bałtyckiej 29.
Po części oficjalnej nadszedł czas na program artystyczny. Uczniowie zaprezentowali sztukę opisującą koleje życia Marii Skłodowskiej-Curie -wybitnego naukowca i niezwykłej kobiety. Gra uczniów oraz forma przedstawiania wywołały wzruszenie na widowni i ukazały ludzki wymiar bohaterki. Uroczystość została zamknięta wystąpieniem szkolnego chóru.