zawartość strony Historia Gimnazjum nr 6


Reklama


Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

INNE INFORMACJE
ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczyciela
Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ireny Sendler w Słupsku
(rys historyczny)

Gimnazjum nr 6 w Słupsku rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku. Powstało w wyniku reformy systemu szkolnego i na mocy uchwały nr VI/73/99 Rady Miejskiej w Słupsku z 31 marca 1999 roku.


Pierwszym dyrektorem Gimnazjum nr 6 był Pan Jacek Goreński, który kierowanie szkołą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 przejął dwa lata wcześniej - po Panu Zygmuncie Kołodzieju, wieloletnim dyrektorze, twórcy nowoczesnej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 16, największej w ówczesnym województwie słupskim.
W Gimnazjum nr 6, utworzonym na bazie wygasającej działalność Sportowej Szkoły Podstawowej nr. 16 im. Jerzego Chromika, naukę rozpoczęło 338 uczniów w 13 klasach pierwszych, w tym w 3 oddziałach sportowych. Szkolenie sportowe prowadzono w czterech dyscyplinach: badminton, piłka siatkowa dziewcząt, piłka nożna chłopców, piłka ręczna dziewcząt. W roku szkolnym 1999/2000 piłkarki ręczne zdobyły złoty medal na Mistrzostwach Polski Młodziczek w Żorach.
Na mocy uchwały nr XVII/216/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z 26 kwietnia 2000 roku Gimnazjum nr 6 razem z III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie weszło w skład utworzonego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3.Od 1 grudnia 2000 roku dyrektorem Gimnazjum nr 6 został Pan Andrzej Obałek, który w swojej wizji rozwoju szkoły odpowiedział na wyzwania czasu, postęp technologii informatycznych i rozwój e-społeczeństwa. W maju 2001 roku podczas ogólnopolskiego seminarium pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska Biblioteka ku społeczeństwu informacyjnemu, którego miejscem była biblioteka naszej szkoły, zostały uruchomione katalogi naszej biblioteki jako pierwsze w kraju katalogi www biblioteki szkolnej. Jednocześnie były to pierwsze katalogi biblioteczne dostępne on-line wśród bibliotek wszystkich typów działających w Słupsku.W czerwcu 2002 otwarto w szkole Punkt Informacji Europejskiej, w bibliotece szkolnej zostało uruchomionych 5 terminali z szerokim dostępem do Internetu, oddano do użytku nowoczesną pracownię komputerową oraz utworzono Lokalną Akademię Informatyczną.W tym samym czasie sportowcy zdobywali medale: srebrny medal w badmintonie - Drużynowe Mistrzostwa Europy „Polonia Cup” w Dublinie, cztery brązowe medale podczas VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sulęcinie oraz złoty medal piłkarek ręcznych na Mistrzostwach Polski w Ostrołęce. Szkolenie sportowe poszerzono o następną dyscyplinę – koszykówkę chłopców. W roku szk. 2001/2002 w szkole uczyło się 851 gimnazjalistów, w tym w 9 klasach sportowych. W czerwcu naukę ukończyło i ze szkołą pożegnało się 331 pierwszych absolwentów Gimnazjum nr 6.
Od roku szk. 2002/2003 poszerzono ofertę szkoły, przyjmując uczniów do pierwszej klasy integracyjnej. Niezwłocznie rozpoczęto budowę podjazdu dla niepełnosprawnych do wejścia głównego szkoły.Utworzenie klasy integracyjnej w Gimnazjum nr 6 stanowiło kontynuację nauczania integracyjnego, którym wcześniej objęto tych samych uczniów niepełnosprawnych – w roku szk. 1996/1997 rozpoczynali naukę w Sportowej Szkole Podstawowej nr 16, w klasie integracyjnej utworzonej jako pierwsza na terenie ówczesnego województwa słupskiego. W latach 2001-2005, gdy naukę w Gimnazjum nr 6 pobierały najliczniejsze roczniki, każdego roku uczyło się ok. 800 gimnazjalistów.
Od 1 września 2006 roku szkołą kieruje Pan Mariusz Barański, pełniący funkcję wicedyrektora szkoły od 2001 roku. Z początkiem roku szkolnego oddano do użytku pracownię multimedialną z wyposażeniem interaktywnym w budynku A oraz MCI – Multimedialne Centrum Informacji w budynku C. W grudniu 2007 r. w pomieszczeniu biblioteki oddano do użytki ICIM – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.Szkoła wychowała wielokrotnych medalistów mistrzostw Polski. Rok 2006/2007 przyniósł trzy złote medale na XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży: dwa złote medale badmintonistów wywalczone w Głubczycach i złoty medal koszykarzy zdobyty w Prudniku.16 kwietnia 2007 r. klasa 3i – zwycięzca konkursu Powitanie Wiosny 2007 – miała zaszczyt gościć w Ratuszu i być podejmowana przez Prezydenta Miasta Słupska.Na podstawie uchwały nr XXXVIII/580/09 Rady Miejskiej w Słupsku z 27 maja 2009 roku do nazwy Gimnazjum nr 6 dodano określenie z Oddziałami Integracyjnymi. Od r. szk. 2009/2010 są tworzone po dwie klasy pierwsze integracyjne. W roku 2009/2010 badmintonistki zdobyły złoty i brązowy medal podczas XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Płońsku.
Od czerwca 2002 roku, gdy naukę w gimnazjum kończył pierwszy rocznik, do czerwca 2010 roku Gimnazjum nr 6 opuściło 1971 absolwentów. Od początku działalności Gimnazjum nr 6 do czerwca 2010 prowadzono 72 oddziały sportowe i 19 oddziałów integracyjnych. W naszej szkole gościły osobistości, które uczniowie mieli okazję poznać w czasie organizowanych corocznie spotkań: Dorota Terakowska, Emilia Waśniowska, Jolanta Nitkowska-Węglarz, Wiesław Ciesielski, Stanisław Tym, Marcin Wolski, Edward Lutczyn, Jerzy Dąbrowa-Januszewski, Anna Onichimowska, Ewa Nowak, Daniel Odija, Bogumiła Żongołłowicz, Michał Ogórek, Barbara Kosmowska, Grzegorz Leszczyński, Zdzisław Machura, Wanda Szpilewska, Marta Fox, Małgorzata Niemen.

Na mocy uchwały nr LVI/863/2010 Rady Miejskiej w Słupsku z 14 lipca 2010 roku Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi otrzymało imię Ireny Sendler. W roku szk. 2010/2011 nauka uczniów niepełnosprawnych odbywa się w pięciu klasach integracyjnych, a w trzech klasach sportowych jest prowadzone szkolenie w dwóch dyscyplinach: piłka ręczna dziewcząt i koszykówka chłopców.

8 kwietnia 2011 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru.

Oprac. Janina Nowak