zawartość strony PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa boiska wielofunkcyjnego


Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

INNE INFORMACJE
ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaPRZETARG NIEOGRANICZONY
na roboty budowlane, pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku
w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2020"


Składanie ofert: 24.06.2020 do godziny 10:00

Otwarcie Ofert: 24.06.2020 o godzinie 10:15
1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 8

4. Załącznik nr  9 - Projekt budowlany

5. Załącznik nr 10 - Przedmiar robót

6. Załącznikiod 1 do 7 - wersja edytowalna

7. Zestawienie z otwarcia ofert