Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

INNE INFORMACJE
ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaInformacja o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informuję, że rekrutacja uczniów do klas I na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego NABO w terminie od 04.03.2019 r. do 18.03.2019 r. Wnioski będzie można składać na stronie https://sp-slupsk.nabory.pl. Po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonują Państwo wydruku i wraz z dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów, przekazują wniosek do placówki pierwszej preferencji.

Rodzice kandydatów do klas IV Sportowej Szkoły Podstawowej składają podania tylko w wersji papierowej w sekretariacie szkoły w dniach 4 marca – 18 marca 2019 r. w godz. 8:00-14:00.

Wszystkie terminy zawarte zostały w Zarządzeniu Nr 88/E/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (załącznik nr 2).

Próby sprawności fizycznej

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się w dniach 19 marca 2019 r. o godz. 15:00 dla kandydatów do klas I, a 20 marca 2019 r. o godz. 15:00 dla kandydatów do klas IV. Przed przystąpieniem do prób sprawności fizycznej należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. Zaświadczenie można dostarczyć w dniu przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Jolanta Banaszkiewicz

Terminy postępowania rekrutacyjnego