zawartość strony Zapytanie ofertowe nr 01A/IVLO/RPO/2018


Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

INNE INFORMACJE
ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaZapytanie ofertowe nr 01A/IVLO/RPO/2018

Spis treści
Zapytanie ofertowe nr 01A/IVLO/RPO/2018
- Zapytanie ofertowe nr 01/IVLO/RPO/2018
-- Zestawienie ofert
- WYNIK - Zapytanie ofertowe nr 01A/IVLO/RPO/2018
Wszystkie strony

Zapytanie ofertowe  prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

  Wynik  -  Zapytanie ofertowe nr 01A/IVLO/RPO/2018 - kliknij aby zobaczyć 


Zakup
i dostawa wraz z instalacją fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  oraz urządzeń do Młodzieżowego Biura Karier 
w IV Liceum Ogólnokształcącym  im. K.K. Baczyńskiego w Słupsku w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku”

Składanie ofert: 10.07.2018 r. godzina 10:30

Otwarcie ofert: 10.07.2018 r. godzina 10:45

  - Wynik - Zapytanie Ofertowe nr 01A/IVLO/RPO/2018
  - ZESTAWINIE OFERT DO SPRAWY NR 01A/IVLO/RPO/2018

  -  Zapytanie ofertowe nr 01A/IVLO/RPO/2018 z dnia 03.07.2018 r. - kliknij aby zobaczyć