zawartość strony Przetarg nieograniczony - sprawa 01/IVLO/RPO/2018


Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

INNE INFORMACJE
ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaSpis treści
Przetarg nieograniczony - sprawa 01/IVLO/RPO/2018
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- ZESTAWIENIE OFERT
- WYNIK PRZETARGU
Wszystkie strony
Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych , którego wartość zamówienia oszacowana została poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Dostawa i wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej
w ramach projektu pn.
Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką
do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku

Składanie ofert: 10.07.2018 r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert: 10.07.2018 r. godzina 11:15


 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - kliknij aby zobaczyćO
GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


                Pobierz


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


                 Pobierz

Zestawienie ofert

           PobierzWynik przetargu