zawartość strony Zapytanie ofertowe nr 01/IVLO/RPO/2017


Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

INNE INFORMACJE
ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaSpis treści
Zapytanie ofertowe nr 01/IVLO/RPO/2017
- Wybór oferty
Wszystkie strony


Zapytanie ofertowe nr 01/IVLO/RPO/2017


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla grupy 12 osobowej uczniów z „biologii".
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć z biologii w zakresie kompetencji kluczowych w charakterze nauczyciela dla uczniów V LO w Słupsku

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2017 roku o godzinie 10:00. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazanej w pkt. 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.