Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Sportowych w Słupsku

ul. Marii Zaborowskiej 2
76-200 Słupsk
e-mail sekretariat: 4lo.slupsk@interia.pl
tel. (59) 845-47-85
fax. (59) 845-37-98

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona Internetowa spełnia wymogi WCAG 2.0 i jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo;
 • dokumenty mogą być zapisane w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • nie wszystkie dokumenty PDF są dokumentami edytowalnymi
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Banaszkiewicz:
p.dyrektor@4lo.slupsk.pl
4lo.slupsk@interia.pl
Telefon: (59) 845-47-85

Każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


Urząd Miejski w Słupsku
ul. Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583
urzad@um.slupsk.pl
Skrytki ePUAP: /MiastoSlupsk/SkrytkaESP oraz /MiastoSlupsk/ESP

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku mieści się przy ul. Marii Zaborowskiej 2. Dojazd do naszej szkoły jest prosty i wygodny. Szkoła znajduje się między pętlami autobusowymi przy ul. Dmowskiego oraz Rzymowskiego, które obejmują zdecydowaną większość linii autobusowych MZK. Koło bramy głównej znajduje się również przystanek autobusowy na którym zatrzymują się wybrane linie autobusowe MZK. Nasza placówka jest pięknie położona. Rozległy teren na zachodnim skraju os. Niepodległości, z dala od ruchliwych ulic, daje poczucie bezpieczeństwa i jest ostoją spokoju wśród rozrastającej się zieleni.

Wejście główne do siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupsku znajduje się od strony ul. Marii Zaborowskiej 2. Do głównego budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku na parterze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do pracowni komputerowych i biblioteki (na drugim piętrze) prowadzą schody oraz winda dla osób niepełnosprawnych.
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ