SŁUPSKI BUDŻET PARTYPACYJNY 2019

W tym roku prace nad Słupskim Budżetem Partycypacyjnym 2019 Urząd Miejski rozpoczął znacznie wcześniej – od 24 stycznia 2018 do 13 lutego będą trwały konsultacje społeczne dokumentów i w tym czasie będziecie można zgłaszać uwagi do Regulaminu SBP 2019 oraz do jego załączników.

Jak co roku dokumenty zostały opracowane przez Zespół ds. SBP 2019, który od początku grudnia aktywnie nad nimi pracował. 30 stycznia 2018 odbędzie się spotkanie konsultacyjne – zapraszamy na 16.30 do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 (budynek z windą). W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną ogólne założenia regulaminu wraz z najistotniejszymi zmianami.

Regulamin wraz z załącznikami dostępne są na http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/28402.html."