Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaZapytanie ofertowe - sprawa: 03/RPO/2016

Spis treści
Zapytanie ofertowe - sprawa: 03/RPO/2016
_ Informacja o wyborze oferty
Wszystkie strony

Zapytanie ofertowe nr 03/RPO/2016

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć z projektowania i programowania robotów w zakresie kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku”

Informacja o wyborze ofertyProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Pomorskiego na lata 2014–2020, 3. Oś Priorytetowa - Edukacja, Działanie, 3.2 – Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 -   Jakość edukacji ogólnej.


Składanie ofert do 12 grudnia do godziny 1000