Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaSpis treści
Przetarg nieograniczony - sprawa 01/PRO/2016
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Odpowiedzi na pytania
- Odpowiedź na pytanie nr 3
- Odpowiedź na pytanie nr 4 i 5
- !!!_WYBÓR OFERT_!!!
Wszystkie strony
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ust. Prawo zamówień publicznych, którego wartość zamówienia oszacowana została poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

    Zobacz  wybór ofert     Dostawa i wyposażenie pracowni w ramach projektu pn.

”Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji

w 5-ciu LO w Słupsku”


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Pomorskiego na lata 2014–2020, 3. Oś Priorytetowa - Edukacja, Działanie, 3.2 – Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 -   Jakość edukacji ogólnej.

!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

Składanie ofert: 9 grudzień 2016 do godziny 1100
Otwarcie ofert: 9 grudzień 2016 o godzinie 1115

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert