ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca wakacji
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaKalendarz szkolny 2017/2018

Termin

Działanie

Odpowiedzialni

Wrzesień

04.09.2017 r.

godz.11.00

godz. 11.30

Inauguracja roku szkolnego:

  • gimnazjum
  • liceum

Dyrekcja

B. Mosorzewska,

A.Dobrosielska-Gojlik

E. Kleban

A. Jarząb

D. Winnicki

12.09.2017 r.

godz. 16.00

Rada Pedagogiczna- zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrekcja, przewodniczący komisji d/s ewaluacji wewnętrznej

19.09.2017 r.

godz. 16.00

godz. 17.00

Zebranie rodziców (zebranie ogólne)

klasy I i II liceum

klasy II gimnazjum

Dyrekcja i nauczyciele

26.09.2017 r.

godz.16.00

godz. 17.00

Zebranie rodziców (zebrania ogólne)

klas III gimnazjum

klas III liceum

Dyrekcja i nauczyciele

do 29.09.2017r.

Termin złożenia przez uczniów  wstępnych deklaracji maturalnych

Jolanta Banaszkiewicz

Michał Graczyk

09.2017 r.

Sprzątanie świata


A. Merl, A.Redloch


09.2017 r.

Wybór opiekuna projektu edukacyjnego- klasy II gimnazjum

Nauczyciele- opiekunowie projektu

Październik

e

rnik

10.10.2017 r.

Godz. 16.00

Rada Pedagogiczna- szkolenie w ramach projektu „Bezpieczna szkoła”

Dyrekcja

13.10.2017r.


Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Samorząd Uczniowski gimnazjum i liceum

10.2017 r.

Obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem Piersi

I. Soszka, pielęgniarki szkolne

10.2017 r.

Akcja Góra grosza

A Jarząb,I Krajnik

Listopad

11.2017 r.

Światowy Dzień Walki z Nikotynizmem

M. Dymarkowska, M. Orlicka, pielęgniarki szkolne

10.11.2017 r.

Szkolne obchody rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

A. Jaszul , M. Wierzchnicki

A. Jarząb, E.Kleban

14.11.2017 r.

godz. 16.30-18.30

Dzień Otwartej szkoły dla rodziców uczniów gimnazjum i liceum

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

17.11.2017 r.

Połowinki kl. II liceum

Wychowawcy klas II

11.2017 r.

Próbny egzamin maturalny

Dyrekcja, nauczyciele

16.11.2017 r.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Wychowawcy klas integracyjnych, I.Stachoń, B. Sochacka, A. Piliszczuk

Grudzień

5-7.12.2017 r.

Próbny egzamin gimnazjalny

Dyrekcja i nauczyciele

do 19.12.2017 r

Wystawienia ocen proponowanych za pierwszy semestr

Dyrekcja

Nauczyciele

22.12.2017 r.

Kultywowanie tradycji narodowych- spotkania w ramach integracji klas

ks. T.Wołoszczynowski

Komisja Socjalna

23.12.2017 r. do 31.12.2017 r

Zimowa przerwa świąteczna


Styczeń

do 19.01.2018r.


Wystawienie ocen za pierwszy semestr

Nauczyciele


23.01.2018 r.

Godz.15.30

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna liceum i gimnazjum

Dyrekcja

Wychowawcy

25.01.2018 r.

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy

29.01 - 11.02. 2018 r.

Ferie zimowe


12.01.2018 r.

Studniówka

Wychowawcy klas III

Luty

27.02.2018 r.

Godz. 15.30

Rada pedagogiczna analityczna

Dyrekcja

Do 07.02.2018r.

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

Dyrekcja

Wychowawcy

23.02.2018r.

Szkolne Obchody Dnia Patrona Szkoły IV LO

Dyrekcja

Wychowawcy kl. II liceum

Marzec

Do 23.03.2018r.


Wystawienie ocen proponowanych uczniom kl. III liceum

Nauczyciele

27.03.2018 r.

godz.16.30-18.30

Dzień Otwartej Szkoły

Dyrekcja

03.2018 r.

Rekolekcje Wielkopostne

Dyrekcja

ks. T. Wołoszczynowski

12-14.03.2018 r.


Próbny egzamin gimnazjalny

Dyrekcja

Nauczyciele

03.2018 r.

Próbny egzamin maturalny

Dyrekcja

Nauczyciele


Kwiecień

od 29.03.2018r. do

03.04.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna


18.04.2018 r.

( środa)

godz.9.00

godz.11.00

Egzamin gimnazjalny- część humanistyczna:

- historia i WOS

- j. polski

Dyrekcja

OKE

19.04.2018 r.                 ( czwartek) godz.9.00              godz. 11.00

Egzamin gimnazjalny- część matematyczno- przyrodnicza:

- przedmioty przyrodnicze

- matematyka

Dyrekcja

OKE

20.04.2018 r.

( piatek)

godz.9.00

godz.11.00

Egzamin gimnazjalny- język obcy nowożytny:

- poziom podstawowy

- poziom rozszerzony

Dyrekcja

OKE

do 20.04.2018r.

Wystawienie ocen końcowych uczniom klas III liceum

Dyrekcja

Nauczyciele

24.04.2018r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas III liceum

Dyrekcja szkoły

Nauczyciele

27.04.2018r.

godz. 14.00

Pożegnanie absolwentów

Dyrekcja


04.2018 r.

Dzień Ziemi

A.Merl

28.04.2018 r.                ( sobota)

Dzień Otwartej Szkoły dla gimnazjalistów ( odpracowujemy 30.04.2018 r.)

Wszyscy nauczyciele

Maj01.05.2018 r.

ŚWIĘTO PRACY- dzień wolny


02.05.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


03.05.2018 r.

Święto Konstytucji 3 Maja- dzień wolny


07.05-25.05. 2018r.

Ustne egzaminy maturalne

Dyrekcja

OKE

04.05.2018r.

(piątek)

godz. 9.00

godz. 14.00

Matura pisemna z j. polskiego PP

Matura pisemna z j. polskiego PR

- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dyrekcja

OKE


07.05.2018r.

(poniedziałek)

godz. 9.00

Matura pisemna z matematyki PP


- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dyrekcja

OKE

08.05.2018r.

(wtorek)

godz. 9.00

godz. 14.00Matura pisemna z j. angielskiego PP

Matura pisemna z j. angielskiego PR

- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dyrekcja

OKE

09.05.2018r.

(środa)

godz. 9.00

godz. 14.00

Matura pisemna z matematyki PR

Matura pisemna z filozofii PP/PR

Dyrekcja

OKE

10.05.2018r.

(czwartek)

godz. 9.00

godz. 14.00

Matura pisemna z biologii PP/PR

Matura pisemna z historii sztuki PP/PR

Dyrekcja

OKE

11.05.2018r.

(piątek)

godz. 9.00


godz. 14.00

Matura pisemna z wiedzy o społeczeństwie PP/PR

Matura pisemna z informatyki PP/PR

Dyrekcja

OKE

14.05.2018r.

(poniedziałek)

godz. 9.00godz. 14.00Matura pisemna z fizyki i astronomii PP

Matura pisemna z fizyki i astronomii/fizyki PR

Matura pisemna z geografii PP/PR

Dyrekcja

OKE

15.05.2018r. (wtorek)

godz. 9.00

godz.14.00

Matura pisemna z j. niemieckiego PP

Matura pisemna z j. niemieckiego PR

Dyrekcja

OKE

16.05.2018r.

(środa)

godz. 9.00

godz. 14.00Matura pisemna z chemii PP/PR

Matura pisemna z historii PP/PR

Dyrekcja

OKE

18.05.2018r

(piątek)

godz. 9.00

godz. 14.00


Matura pisemna z j. francuskiego PP

Matura z j. francuskiego PR

Dyrekcja

OKE

23.05.2018r

(środa)

godz. 14.00


Matura pisemna z historii muzyki PP/PR

Dyrekcja

OKE

do

18.05.2018r.

Wystawienie ocen proponowanych na koniec roku szkolnego

Nauczyciele


22.05.2018r.

godz. 16.30-18.30

Dzień Otwartej szkoły

Dyrekcja

Nauczyciele


05.2018 r.

Święto Europy

A.Merl, R. Jastrzębowska


31.05.2018r.

BOŻE CIAŁO– dzień wolny


Czerwiec


1.06.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


do 15.06.2018r.

Wystawienie ocen końcowo rocznych

Nauczyciele

15.06.2018 r.

Przekazanie do szkół świadectw gimnazjalnych

Dyrekcja

19.06.2018 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrekcja

Wychowawcy

21.06.2018 r.

Zakończenie roku dla klas trzecich gimnazjum

Dyrekcja

22.06.2018r.

Zakończenie roku szkolnego

Dyrekcja


03.07.2018r.

Przekazanie do szkół świadectw maturalnych

OKE

Lipiec

04.07.2018r.

Godz.10.00

Rada Pedagogiczna analityczna

Dyrekcja

Nauczyciele
1.Konkursy przedmiotowe odbędą wg nadsyłanych harmonogramów / ustaleń komisji przedmiotowych.

2.Rozgrywki sportowe odbędą się według terminarza Szkolnego Związku Sportowego.