Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca wakacji

ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaReklama
Reklama


ROBOTY REMONTOWE NA I PIĘTRZE SEGMENTU D W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. K.K. BACZYŃSKIEGO
W SŁUPSKU przy ul. Marii Zaborowskiej 2

rodzaj: przetarg nieograniczony
składanie ofert: 26.06.2019 r. do godziny 10:00 : IV Liceum Ogólnokształcące w Słupsku, ul. Marii Zaborowskiej, sekretariat - 5c
otwarcie ofert: 26.06.2019 r. o godzinie 10:15 : IV Liceum Ogólnokształcące w Słupsku, ul. Marii Zaborowskiej, gabinet Dyrektora - 5c
Numer sprawy: 02/IVLO/2019/D