Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaPOKAZY DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH
„Drgania i fale”

Uczniowie  klasy IC liceum pod opieką Anny Kurowskiej – Krzyważni  wzięli udział  w pokazach doświadczeń fizycznych.

Doświadczenia  prezentowali pracownicy naukowi Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Uczniowie obserwowali  między innymi zjawisko drgań harmonicznych,  rezonansu,  fali podłużnej, poprzecznej i stojącej.  Omawiali warunki powstawania figur  Lissajous oraz figur Chladniego

Zapraszamy do galerii…..