Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaPOKAZY DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH

„Prąd elektryczny, zjawiska elektromagnetyczne”

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU

Uczniowie liceum pod opieką Anny Kurowskiej – Krzyważni i Magdaleny Rubaj wzięli udział w pokazach doświadczeń fizycznych.


Doświadczenia z  prądu elektrycznego, magnetyzmu i elektromagnetyzmu zaprezentowali pracownicy naukowi Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej  w Słupsku.

Uczniowie mogli również samodzielnie wykonywać doświadczenia i wyciągać własne wnioski.

Zapraszamy do galerii…..

tekst: A. Kurowska-Krzyważnia
foto: A. Kurowska-Krzyważnia, M. Rubaj