Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaPOKAZY DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH „Dynamika ruchów”

-AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU-

 29 listopada uczniowie klasy II A pod opieką Anny Kurowskiej- Krzyważni  uczestniczyli  w pokazach doświadczeń fizycznych. Tematem wiodącym pokazów była kinematyka, dynamika i bryła sztywna.

Największe jednak zainteresowanie wśród młodzieży wzbudziły doświadczenia obrazujące zaburzenia środka ciężkości ciała. Doświadczenia te były  wprowadzeniem do kolejnych naszych tematów z działu „Bryła sztywna”.

Uczniowie obserwowali, a także wykonywali doświadczenia  pod opieką pracownika naukowego Instytutu Fizyki Pana mgr Andrzeja Krzysztofowicza.

Zapraszamy do galerii……