Reklama
Reklama
ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca wakacji
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaPani sędzia na lekcji wos w gimnazjum

 Nasza szkoła w sposób atrakcyjny i przystępny dla uczniów przybliża wiadomości i umiejętności związane z podstawą programową, ale również rozwija i poszerza  zainteresowania uczniów. Ważny element w tym aspekcie stanowi

edukacja prawna młodzieży, dlatego od wielu lat zapraszamy specjalistów z tej dziedziny. W ubiegłym roku cykl lekcji  dla klas maturalnych  o tematyce prawnej przeprowadziła Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku, V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, pani Joanna  Kołodziej-Michałowicz .

 13 października 2017 r.  w  klasie 3e gimnazjum  gościła Sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku, V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Pani Tamara Kulczewska-Miszczak - konsultant ds. prawa europejskiego w sprawach prawa pracy.

Przedstawiła nam zagadnienia związane m.in. ze strukturą sądów, procedurami odwoławczymi oraz odpowiedziała na szereg pytań związanych z zawodem sędziego.

Renata Jastrzębowska, nauczyciel historii i wos