Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaVI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

dla uczniów gimnazjum

Regulamin Konkursu

§ 1

 1. Regulamin konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych ustalają organizatorzy.
 2. Organizatorami konkursu międzyszkolnego są nauczyciele języka niemieckiego ZSO nr 3 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Sendler nr 6 w Słupsku:

- Edyta Wallner-Sławkowska

- Agnieszka Polak;

3. Skład komisji konkursowej zostanie powołany po oficjalnym zgłoszeniu szkół.

4. Regulamin konkursu określa:

- cele konkursu,

- przebieg i organizację konkursu,

- tematykę konkursu i wymogi merytoryczne (zakres umiejętności i wiedzy wymagany
na   poszczególnych etapach),

- kryteria kwalifikowania uczestników do poszczególnych etapów.

 

§ 2

Cele konkursu:

- Głównym celem konkursu jest zachęcenie uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy

na temat krajów, w których język niemiecki jest językiem oficjalnym.

- Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów oraz odmiennych zwyczajów.

- Wdrażanie do samodzielności, sprawdzenie i porównanie własnych umiejętności.

- Możliwość zdiagnozowania poziomu własnej wiedzy o innych krajach europejskich.

- Rozwijanie umiejętności językowych.

- Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

- Rozwijanie umiejętności współzawodnictwa.

 

§ 3

Przebieg konkursu:

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego.
 2. Każdy uczeń, uczący się języka niemieckiego w gimnazjum ma prawo uczestnictwa
  w konkursie.
 3. Nauczyciel przeprowadzający etap szkolny ma obowiązek poinformować uczniów
  o wymaganym zakresie tematycznym na poszczególnych etapach oraz przeprowadzić test (w załączeniu).
 4. Nauczyciel prowadzący etap szkolny ma obowiązek dostarczyć
  listę zakwalifikowanych uczniów do przewodniczącego komisji prowadzącej etap międzyszkolny.
 5. Etap szkolny jest testem wyboru i powinien odbyć się 10.05.2017r
 6. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego każda szkoła może zgłosić maksymalnie
  2 drużyny 2 osobowe (4 uczniów) do dnia 21.05.2017r
 7. W etapie międzyszkolnym 29.05.2017r. uczniowie:

1.wezmą udział w czterech rundach, do których mają obowiązek przygotować się wcześniej:

A. w rundzie I sprawdzana będzie wiedza o krajach niemieckojęzycznych,

B. w rundzie II uczniowie zaprezentują w formie reklamy wybrane miejsca
w jednym z krajów niemieckojęzycznych, które ich zdaniem warto odwiedzić lub przedstawią jeden z krajów niemieckojęzycznych. Powinna to być swobodna wypowiedź w języku polskim lub niemieckim, tekst czytany nie będzie podlegał ocenie. Czas prezentacji 3-5 minut, możliwość uzyskania 13 punktów:

- 3 punkty za poprawność merytoryczną, 3 punkty za nomenklaturę niemiecką

- 3 punkty za tempo i swobodę wypowiedzi, 1 punkt za prezentację wyróżniającą się

- 3 punkty za wkład pracy w przygotowanie prezentacji.

C. w rundzie III uczniowie zaprezentują przygotowaną przez siebie potrawę pochodzącą
z jednego z krajów niemieckiego obszaru językowego np. Kartoffelsalat.

D. w rundzie IV uczniowie zmierzą się z zagadkami dotyczącymi wynalazków z różnych dziedzin życia np.: żyletka, lodówka, kołek rozporowy.

 1. Wszyscy nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają podziękowania od organizatorów.

§ 4

Zakres tematyczny:

1. Kraje niemieckojęzyczne (Niemcy, Szwajcaria, Austria, Liechtenstein); ich położenie, stolice, ludność, ustrój społeczny.

2. Specyfika położenia, geografia; góry, rzeki, jeziora, przemysł.

3. Niemieckie landy i ich stolice.

4. Tradycje świąteczne Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

5. Najważniejsze wydarzenia z historii Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

6. Najważniejsze postaci z dziedziny muzyki, literatury, sztuki oraz ich dzieła.

7. Stolice krajów niemieckojęzycznych: wielkość, położenie, najważniejsze zabytki.

8. Miejsca warte zobaczenia na terenie krajów niemieckojęzycznych, zabytki architektury, rejony ciekawe turystycznie i krajobrazowo.

 

§ 5

 1. Uczestnicy i ich rodzice mają prawo wglądu do prac ocenionych przez poszczególne komisje poszczególnych stopni, w terminie do 3 dni roboczych po ogłoszeniu wyników danego stopnia.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez

organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r Dz. U. Nr 133 poz.833
z późniejszymi zmianami).

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

4. Ustala się następujące zasady wnoszenia przez uczestników konkursu odwołań
w zakresie sprawdzania i odwołania prac:

a)     Odwołania mogą być jedynie w formie pisemnej, w terminie do 3 dni roboczych po ogłoszeniu wyników danego stopnia.

b)    Odwołania będą rozpatrywane w ciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania wniosku, o rozstrzygnięciu zainteresowany jest powiadomiony na piśmie.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.