Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca roku szkolnego

ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaReklama
Reklama
Spis treści
Zapytanie ofertowe nr 01A/IVLO/RPO/2018
- Zapytanie ofertowe nr 01/IVLO/RPO/2018
-- Zestawienie ofert
- WYNIK - Zapytanie ofertowe nr 01A/IVLO/RPO/2018
Wszystkie strony

Zapytanie ofertowe  prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

  Wynik  -  Zapytanie ofertowe nr 01A/IVLO/RPO/2018 - kliknij aby zobaczyć 


Zakup
i dostawa wraz z instalacją fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  oraz urządzeń do Młodzieżowego Biura Karier 
w IV Liceum Ogólnokształcącym  im. K.K. Baczyńskiego w Słupsku w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku”

Składanie ofert: 10.07.2018 r. godzina 10:30

Otwarcie ofert: 10.07.2018 r. godzina 10:45

  - Wynik - Zapytanie Ofertowe nr 01A/IVLO/RPO/2018
  - ZESTAWINIE OFERT DO SPRAWY NR 01A/IVLO/RPO/2018

  -  Zapytanie ofertowe nr 01A/IVLO/RPO/2018 z dnia 03.07.2018 r. - kliknij aby zobaczyć