Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca wakacji

ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczycielaReklama
Reklama
Spis treści
Zapytanie ofertowe nr 01/IVLO/RPO/2017
- Wybór oferty
Wszystkie strony


Zapytanie ofertowe nr 01/IVLO/RPO/2017


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla grupy 12 osobowej uczniów z „biologii".
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć z biologii w zakresie kompetencji kluczowych w charakterze nauczyciela dla uczniów V LO w Słupsku

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2017 roku o godzinie 10:00. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazanej w pkt. 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.