Start DEKLARACJE

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia "Razem" może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

  2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia "Razem" może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.


Członkostwo honorowe nadawane jest osobom fizycznym przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu za wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły "Razem".

Członkowie Stowarzyszenia - Statut §9-§14