Start CZŁONKOWIE

Założyciele Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły "Razem" na zebraniu założycielskim 19 marca 2012 r. podjęli decyzje o powołaniu Stowarzyszenia i przyjęciu Statutu oraz wybrali 3-osobowy Komitet Założycielski i władze stowarzyszenia.

  CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE
 1. Mariusz Barański
 2. Barbara Bogucka
 3. Aleksander Burzyński
 4. Danuta Chudzik
 5. Aldona Dobrosielska-Gojlik
 6. Anna Domagała
 7. Maria Dymarkowska
 8. Magdalena Fedtke
 9. Elżbieta Grzelak
 10. Renata Jastrzębowska
 11. Małgorzata Kaczmarska-Juzoń
 12. Krystyna Kaszyńska
 13. Ewa Kleban
 14. Małgorzata Kowal
 15. Katarzyna Krupa
 16. Elżbieta Kuklińska
 17. Krzysztof Labuda
 18. Elżbieta Lachowicz
 19. Dariusz Laskowski
 20. Anna Łuszkiewicz
 21. Alicja Matis
 22. Elżbieta Matynia
 23. Marlena Maziec-Treziak
 24. Aneta Merl
 25. Jolanta Michałek
 26. Janusz Mielczarek
 27. Iwona Mikołajczyk
 28. Danuta Narożna
 29. Janina Nowak
 30. Grażyna Pioterek
 31. Celina Rojewska
 32. Marta Serafin-Osiecka
 33. Katarzyna Stawarska
 34. Alina Stebelska
 35. Julita Ślusarczyk
 36. Edyta Wallner-Sławkowska
 37. Dariusz Winnicki
 38. Małgorzata Zajda