Start ZARZĄD

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły "Razem"

Kontakty z zarządem

Gabriela Misterkiewicz-Pietrzak


Gabriela Misterkiewicz-Pietrzak - prezes

Anna Handke


Anna Handke - wiceprezes

 

 

 

Aleksandra Strozińska


Aleksandra Strozińska - sekretarz

 

 

 

Elżbieta Matynia


Elżbieta Matynia - skarbnik
Grażyna Pioterek


Grażyna Pioterek - członek zarządu